Splošni pogoji za imetnike kartic ugodnosti Monday

  1. Kartica ugodnosti Monday

1.1. Kartico prejme vsak, ki izpolni pristopno izjavo in jo izpolnjeno odda v trgovini Monday ali se prijavi http://kartica.monday.si/ Pristopno izjavo lahko pridobite v trgovinah Monday. Opravljeni nakup ni pogoj za pridobitev kartice ugodnosti.

1.2. Kartica ugodnosti Monday je kartica zvestobe, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje pravice:

- uveljavljanje posebnih popustov ob nakupih v trgovinah Monday ali v spletni trgovini www.monday.si

- prejemanje posebnih ali splošnih ponudb po kanalih, kot je sms obveščanje, e-mail obveščanje

- sodelovanje v posebnih akcijah za člane:

  Sistem pridobivanja ugodnosti iz kartice deluje po načelu seštevanja vrednosti vseh vaših nakupov. Višji vrednosti pripada višji popust:

                - skupna vrednost nakupov nad 150 EUR se prizna 5 % nakup pri naslednjem nakupu,

                - skupna vrednost nakupov nad 250 EUR se prizna 10 % nakup pri naslednjem nakupu,

                - skupna vrednost nakupov nad 350 EUR se prizna 15 % nakup pri naslednjem nakupu,

                - skupna vrednost nakupov nad 500 EUR se prizna 20 % nakup pri naslednjem nakupu.

- možnost koriščenja "ponedeljkovega popusta" (poseben popust za člane, ki je vnovčljiv vsak prvi ponedeljek v mesecu)

1.3. S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu KARTICE UGODNOSTI MONDAY, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

1.4.  Kartica ugodnosti je lahko v obliki plastične kartice v črno-beli barvi s črtno kodo ali v elektronski obliki e-kartica.

1.5. Popust na MONDAY kartici ugodnosti ne velja v času posebnih akcij, razprodaj, razen če je to posebej določeno. Nakupi se v tem obdobju le prištevajo k skupnemu znesku nakupov.

1.6. Ugodnosti veljajo eno koledarsko leto in se ne prenašajo v naslednje leto. Ugodnosti se lahko izkoristijo le do konca obdobja seštevanja popustov. V naslednjem obdobju se začnejo seštevati vrednosti nakupov od začetka in sistem ugodnosti. Primer: kartica ugodnosti je aktivirana z opravljenim prvim nakupom 02. 01. 2018 in do vključno s 31. 12. 2018 lahko imetnik kartice ugodnosti koristi pridobljene ugodnosti. Po tem datumu se stanje vrednosti nakupov postavi na začetno stanje nič, zbiranje vrednosti in pridobivanje ugodnosti pa se znova začne.

 

  1. IZDAJATELJ

2.1. Izdajatelj in lastnik kartic ugodnosti Monday je podjetje BLS Group d.o.o., šmartinska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju BLS).

2.2. Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe kartice ugodnosti Monday in ni dolžan preverjati identitete prinosnika kartice ugodnosti Monday.

 

  1. IMETNIK MONDAY KARTICE UGODNOSTI

3.1. Monday kartico ugodnosti lahko pridobi vsaka poslovno spodobna fizična oseba. Osebe mlajše od 18 let, kartice ne morejo prejeti. Pravna oseba kartice ne more prejeti.

3.2. Ena fizična oseba lahko pridobi le en uporabniški račun. Imetnik lahko upravlja s svojim uporabniškim računom preko spletne povezave: http://kartica.monday.si/

3.3. Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in uporabe Monday kartice posreduje BLS. BLS ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

 

  1. PRIDOBITEV MONDAY KARTICE UGODNOSTI

4.1. Z izpolnitvijo tiskane pristopne izjave

4.1.1. Monday kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskane pristopne izjave, ki je na voljo v trgovinah Monday in sprejemom teh splošnih pogojev.

4.1.2. Kartica ugodnosti po prejemu še ni aktivna, aktivira se šele ob prvem nakupu v katerikoli trgovini Monday po Sloveniji.

4.1.3. Imetnik kartico prejme takoj po izpolnitvi pristopne izjave, fizično v trgovini.

4.2. Preko spletne strani kartica.monday.si

4.2.1. Monday kartico je možno pridobiti z izpolnitvijo/prijavo na spletni strani kartica.monday.si in sprejemom teh splošnih pogojev.

4.2.2. Po oddani elektronski pristopnici pristopnik na mobilno številko prejme zahtevek za potrditev ali na e-poštni naslov, naveden ob prijavi obvestilu, da je postal član kartice ugodnosti Monday.

4.2.3. Uporabniški račun imetnika postane aktiven takoj po uspešno izvedeni aktivizaciji.

4.2.4. Prijava je možna kjerkoli je internetna povezava, tudi v naših trgovinah, preko tablice.

4.3. Imetniki Monday kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev

4.3.1. Imetnik, ki je Monday kartico pridobil pred sprejemom teh splošnih pogojev, odbrži vse že pridobljene ugodnosti in posebne ponudbe iz naslova Monday kartice, če sprejme te Splošne pogoje.

4.3.2. V kolikor teh splošnih pogojev ne sprejme do vključno s 24. 5. 2018 se šteje, da odstopa od imetništva MONDAY kartice, pridobljen po prej veljavnih splošnih pogojih. S tem izgubi pravice iz naslova imetništva MONDAY kartice, vsi podatki imetnika MONDAY kartice na uporabniškem računu se izbrišejo, morebitne neizkoriščene ugodnosti pa izničijo.

  1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKA MONDAY KARTICE UGODNOSTI

5.1. Splošno

5.1.1. Monday kartico lahko imetnik uporablja v vseh trgovinah Monday, ter v spletni prodaji (kjer v opombe/komentar napiše št. kartice).

5.1.2. Monday kartica omogoča imetniku različne ugodnosti, ki so navedene v točki 1.1.  oz. jih imetnik prejme na svojo mobilno številki ali po elektronski pošti.

5.1.3. Ugodnosti, ki jih omogoča Monday kartica, se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so lahko: splošne za vse imetnike, prilagojena na posamezne skupine imetnikov glede na demografske ali geografske podatke o imetnikih.

5.2. Uporaba kartica.monday.si za obstoječe imetnike kartice

5.2.1. Kartica.monday.si predstavlja vstopno točko, kjer se imetnik Monday kartice prek spleta seznani z opravljenimi nakupi v trgovini (viden je samo znesek nakupa), spremeni lahko svoje podatke: priimek, e-mail, naslov, poštno številko, kraj bivanja, mobilno številko. Preveri lahko svoje stanje na kartici (seštevanje popustov), ter možnost, da imetnik sam označi ali želi biti obveščen na prejemanje sms obvestil in e-mail obvestil. 

5.2.3. SMS/MMS sporočila, ki jih prejme imetnik kartice, so za imetnika brezplačni.

5.2.4. Kakovost branja e-kartice je odvisna od velikosti ekrana in vrste mobilnega telefona. BLS ne odgovarja za kakovost branja e-kartic na blagajnah.

5.2.5. Imetnik Monday kartice lahko se odjavi od prejemanja SMS/MMS sporočil z obvestili, ugodnostnimi tako, da spremeni nastavitve svojega uporabniškega računa preko  kartica.monday.si. BLS bo imetniku v primeru odjave od prejemanja SMS/MMS sporočil prenehal pošiljati sporočila v roku 5 dni od odjave.

5.2.6. BLS ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki. BLS ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.

5.2.7. BLS ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi, ki jih pošlje BLS. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika.

5.3. Nakupovanje v spletni trgovini MONDAY

Imetniki MONDAY kartice ugodnosti imajo pravico nakupovati v spletni trgovini MONDAY v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine BLS. V spletni trgovini lahko nakupujejo registrirani in neregistrirani imetniki MONDAY kartice. Ugodnosti iz MONDAY kartice uporabnik koristi tako, da zapiše št. kartice pri naročilu v opombe/komentar in opozori, da želi, da se mu upošteva popust ali da se mu nakup beleži na kartico.

5.4.  Ponedeljkov popust

Vsak prvi ponedeljek v mesecu lahko uporabniki kartic Monday v prodajalnah Monday

in v spletni trgovini Monday dobijo “ -10 % Monday popust”.

Pomembni podatki glede Monday popusta:

Monday popust za uporabnike kartic velja vsak prvi* ponedeljek v mesecu na vso neznižano ponudbo. Popust se obračuna na blagajni ob predložitvi dokazila o kartici ugodnosti. Popust velja na vso neznižano kolekcijo. V primeru, da prvi ponedeljek pride ravno na dela prost dan, se popust obračuna takoj, ko nastopi prvi delovni dan - to velja za poslovalnice, v spletni trgovini velja na dela prosti dan. “Monday popust” se ne sešteva s preostalimi popusti, ki so na kartici. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo. Monday popusti v letu 2018: 05. februar 2018, 05. marec 2018, 03. april 2018 (na spletni strani bo popust veljal le 02. april 2018), 07. maj 2018, 04. junij 2018, 02. julij 2018, 06. avgust 2018, 03. september 2018, 01. oktober 2018, 05. november 2018 in 03. december 2018.

 

  1. IZGUBA, UNIčENJE ALI KRAJA MONDAY KARTICE

6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice ali ko želi imetnik novo kartico, se oglasi v eni izmed naših poslovalnic v Sloveniji, kjer v trgovini uredimo novo kartico in nato izvedemo prenos ugodnosti iz prejšnje kartice na novo.

6.2. Izgubo ali krajo kartice ugodnosti je imetnik dolžan posredovati na elektronski naslov info@monday.si. Kartica bo preklicana, imetniku pa se bo izdala nova kartica.

6.3. V primeru, da je MONDAY kartica imetniku odtujena, BLS ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti MONDAY kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartic s strani tretjih.

 

  1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

7.1. Točnost podatkov

MONDAY kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj podjetju BLS na pristopnici k tem splošnim pogojem, s katero je z BLS sklenil pogodbo o imetništvu MONDAY kartice ugodnosti, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, poštna številka in kraj, mobilna številka, e-pošta. Na tiskani prijavnici je potrebno še izpolniti: naslov, rojstni datum in spol.

Posamezni e-naslov in mobilna številka se v bazi imetnikov MONDAY kartice ugodnosti vodi le pri enem imetniku MONDAY kartice ugodnosti. BLS te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojeni starosti, spolu, regiji prebivanja.

7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

S predložitvijo MONDAY kartice ugodnosti ob uveljavljanju pravic iz imetništva MONDAY kartice ugodnosti, BLS v uporabniškem računu beleži podatke o posameznem nakupu in koriščenju ugodnosti. BLS te podatke potrebuje da:

- imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetniška MONDAY kartice ugodnosti ( npr. uveljavljanje ponedeljkovega popusta, obveščanje imetnika preko izbranih kanalov o novostih, popustih, ipd.);

- preverja skladnost uporabe MONDAY kartice ugodnosti, s temi splošnimi pogoji;

- analizira in proučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov, ter dvig zadovoljstva kupcev;

- občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom MONDAY kartice ugodnosti, uporabniški izkušnji v trgovinah in v spletni trgovini Monday ali posameznih kupljenih izdelkih.

7.3. Sprememba podatkov

7.3.1. Imetnik, lahko spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila, preko kartica.monday.si ali pokliče v katero izmed obstoječih poslovalnic ali se oglasi osebno v eni izmed poslovalnic MONDAY.

7.3.2. BLS bo osebne podatke imetnika MONDAY kartice ugodnosti hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva MONDAY kartice ugodnosti, v primeru preklica MONDAY kartice ugodnosti s strani BLS pa še 2 leti od preklica.

 

  1. KONČNE DOLOČBE

8.1. BLS si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Imetniki MONDAY kartice ugodnosti bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani kartica.monday.si V kolikor imetnik v petnajstih dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.